Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 

                                        

                  

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntouttavaa toimintaa, jonka avulla on mahdollista oppia uusia toimintatapoja ja taitoja arjessa toimimiseen. Neuropsykiatrinen valmennus sopii henkilölle, jolla on:

  • ADD/ADHD
  • Touretten oireyhtymä
  • Asperger tai joku muu autismikirjon häiriö
  • Mielenterveyden häiriö ja/tai päihdeongelma
  • Kaikille eri elämätilanteissa oleville, jotka kokevat tarvetta muutokseen
  • Neuropsykiatrinen valmennus ei vaadi diagnoosia! 

Syiden etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään aikaisempiin onnistumisiin, vahvuuksiin sekä voimavaroihin ja niiden käyttöönottoon. 
 Asiakaslähtöisyys ja joustavuus


Arvostava kohtaaminen


Rehellisyys ja avoimuus

myonteinenmuutos@gmail.com
puh.041 489 1127
 instagram myonteinen_muutos
Y-tunnus: 1052759-4 
alv.rek. 
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!