PALVELUT

RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntouttavaa toimintaa, jonka avulla voit oppia uusia toimintatapoja ja taitoja arjessa toimimiseen. Neuropsykiatrinen valmennus sopii kaikille ja kaikenikäisille, joilla on: 

 • autisminkirjon häiriö 
 • add/adhd 
 • mielenterveyden häiriö 
 • kenelle tahansa eri elämäntilanteessa oleville, jotka kokevat tarvetta muutokseen

Voit varata neuropsykiatrista valmennusta itse, vaikka heti etkä tarvitse siihen diagnoosia. Toimimme koko Varsinais-Suomen alueella.

Mikäli sinulla on terveydenhuollon tai sosiaalihuollon asiakkuus, voit pyytää valmennukseen myös maksusitoumusta. 

NEPSYVALMENNUSTA KOULULAISELLE

Neurokirjon nuorten koulunkäyntiä haastavat erilaiset toiminnanohjauksen vaikeudet. Jokainen nuori haluaa saada hyväksyntää ja onnistumisen kokemuksia mutta myöhästelyt, konfliktit, unohtelut ja levottomuus tunnilla leimaavatkin sinut nopeasti häiritsijäksi, se saa aikaiseksi negatiivisen kierteen sinun ja opettajan sekä muiden opiskelijoiden välille. Epäonnistumiset ja kielteinen palaute vaikuttavat motivaatioon ja negatiiviset uskomukset itsestä oppijana saattavat varjostaa opinnoissa etenemistä pitkälle aikuisuuteen asti. Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen avulla saat keinoja selviytyäksesi erityispiirteidesi tai adhd/add diagnoosisi kanssa. 

Valmennus voidaan aloitttaa jo ennen vaikeuksien kasautumista tai, kun jo kamppailet haasteiden keskellä. Valmennuksen avulla pohditaan esimerkiksi: 

 • Saatko riittävästi unta ja mikä on oikea aika heräämiselle, jotta olisit ajoissa koulussa? 
 • Vapaa-ajan ja koulunkäyntiin käytettävän ajan jäsentäminen jotta ehdit tehdä läksysi ilman unohduksia. 
 • Muistatko ottaa lääkkeesi, syödä ja juoda riittävästi, jotta selviät päivästä ilman konflikteja ja jotta pystyt ylläpitämään ja luomaan uusia kaverisuhteita? 
 • Pohditaan apuvälineitä, jos esim. ympäristön hälinä ja kirkkaat valot häiritsevät keskittymistäsi.

MIHIN MUIHIN ASIOIHIN VALMENNUSTA VOI HYÖDYNTÄÄ?

 • Itsestä huolehtiminen - vuorokausirytmi, riittävä uni, säännöllinen ruokailu, hygieniasta ja lääkityksestä huolehtiminen. 
 • Itsetuntemus ja vuorovaikutus - tunteiden säätely ja omien tarpeiden ymmärtäminen. Vuorovaikutustaitojen harjoittelu.
 • Arjenhallinta - asioiden priorisointi ja suunnittelu kuten; kodin siisteyden ylläpitäminen, virasto asioinnit, laskujen maksaminen ja raha-asioiden hoitaminen sekä ajanhallinta.
 • Vapaa-aika - sosiaaliset suhteet ystäviin ja perheenjäseniin, harrastukset, sosiaalisen median käyttäminen ja pelaamiseen kuluva aika. 
 • Työssäjaksaminen - ajanhallinta, rajaaminen ja asioiden loppuunsaattaminen. 
 • Kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tukemista, vahvuuksien kautta toimimista, hyvän näkemistä ja huomaamista. 

Valmennuksen avulla keskitytään ongelmien sijasta asioihin, jotka jo toimivat. Hyödynnetään aiemmat onnistumisesi, vahvuutesi ja voimavarasi, jotta saat kaiken potentiaalisi hyödynnettyä. Opit huomaamaan mahdollisuuksia ja saat uusia näkökulmia. Valmennus on aina kokonaisvaltaista, suunnitelmallista, yksilöllistä ja tavoitteellista. Valmennus toteutetaan sinun omassa toimintaympäristössäsi. Vahvistetaan itseluottamusta, toiveikkuutta, optimismia ja sinnikkyyttä. Edistys tapahtuu pienin askelin ja jokainen aikomus, yritys ja edistysaskel huomioidaan, jotta jaksat ponnistella ja jatkaa.

Käytössämme erilaisia apuvälineitä rauhoittumisen ja keskittymisen tueksi, kuten aistilelut ja painotyynyt. Teemme luovasti yksilölliset menetelmät arjen- ja ajanhallintasi tueksi. Tunnetyöskentelyssä hyödynnämme erilaisia kortteja sekä toiminnallisia mielenhallinnan keinoja. Tarvittaessa teemme verkostoyhteistyötä. Lapsen valmennus tehdään aina yhteistyössä huoltajan kanssa.

"Ekaa kertaa 15 vuoteen uskalsin lähtee työhaastatteluun. Kiitos Marko."
Mies, 50v
Luo kotisivut ilmaiseksi!