Mitä on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus?

  • Auttaa näkemään mahdollisuuksia, jotta valmennettava voisi saavuttaa tavoitteensa omia voimavaroja hyödyntäen.
  • Ei keskitytä ongelmiin, vaan mikä toimii kaikista ongelmista huolimatta.
  • Kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista valmennusta ja ohjausta.
  • Auttaa löytämään parempia tapoja suhtautua mieltä vaivaaviin asioihin, niin että ne joko vaivaavat jatkossa vähemmän tai lakkaavat kokonaan vaivaamasta. 


    Mitä kaikkea voidaan valmentaa?

  • Itsestä huolehtiminen; vuorokausirytmi, riittävä uni, säännöllinen ruokailu, peseytyminen, lääkityksestä huolehtiminen.
  • Itsetuntemus ja vuorovaikutus; asioiden priorisointi ja suunnittelu, vuorovaikutustaitojen harjoittelu.
  • Arjenhallinta; Kodin siisteys, kauppa-asiat, laskujen maksu ja muut raha-asiat, ajanhallinta.
  • Vapaa-aika; sosiaaliset suhteet perheenjäseniin ja ystäviin, harrastukset, ruutuaika.
  • Koulunkäynti; motivaatio, koulupoissaolot, ajanhallinta, läksyt, herääminen. 

  


Yksilölliset menetelmät ja apuvälineet

Apuvälineitä rauhoittumiseen sekä keskittymisen tueksi mm. aistilelut ja painotyynyt.

Yksilölliset menetelmät ajanhallinnan tueksi.

Tunnetyöskentelyä lapsen kanssa.

Mukana muutoksessa Marko ja Säde

Luo kotisivut ilmaiseksi!